تیغ ابرو جیول GR-601

قیمت اصلی 138,000 تومان بود.قیمت فعلی 120,000 تومان است.

تیغ ابرو یدک دار جیول GR-701

قیمت اصلی 123,000 تومان بود.قیمت فعلی 107,000 تومان است.

تیغ اصلاح 3 تیغه مدل Xtreme 3 پوست حساس 4 عددی شیک

قیمت اصلی 395,000 تومان بود.قیمت فعلی 378,000 تومان است.

تیغ اصلاح زنانه 2 تیغه مدل Exacta 2 پوست حساس 7 عددی شیک

قیمت اصلی 168,000 تومان بود.قیمت فعلی 148,000 تومان است.

تیغ اصلاح زنانه 3 تیغه مدل Exacta 3 بسته 4 عددی شیک

قیمت اصلی 285,000 تومان بود.قیمت فعلی 258,000 تومان است.

تیغ اصلاح زنانه 3 تیغه مدل Xtreme 3 بسته 4 عددی شیک

قیمت اصلی 395,000 تومان بود.قیمت فعلی 378,000 تومان است.

تیغ اصلاح مردانه 2 تیغه مدل Exacta 2 پوست حساس 7 عددی شیک

قیمت اصلی 168,000 تومان بود.قیمت فعلی 148,000 تومان است.

تیغ اصلاح مردانه 3 تیغه مدل Exacta 3 بسته 4 عددی شیک

قیمت اصلی 285,000 تومان بود.قیمت فعلی 258,000 تومان است.

تیغ کواترو تیتانیوم زنانه شیک 4 لبه 3 عددی مناسب پوست حساس

قیمت اصلی 475,000 تومان بود.قیمت فعلی 450,000 تومان است.

تیغ کواترو تیتانیوم مردانه شیک 4 لبه 3 عددی مناسب پوست حساس

قیمت اصلی 475,000 تومان بود.قیمت فعلی 450,000 تومان است.

تیغ یدک 4 عددی امبریس ونوس ژیلت

قیمت اصلی 395,000 تومان بود.قیمت فعلی 365,000 تومان است.